Projektbeskrivning

Gamgi Pitch

Du som säljer tjänster till andra företag landar fler affärer med bättre koll på vad deras kunder egentligen säger om dem. Detta är för dig.

Du är i begrepp att landa ett nytt konto och ditt team lägger massor av ansträngningar på förberedelser. Er analys börjar ta form, ert erbjudande är starkt och framförandet ser lovande ut. Men, hos dig växer känslan av att er pitch blir ännu bättre om ni bara kunde:

  • påstå saker om vad kundens kund känner,

  • påvisa hur styrkan i kundens varumärke förändrats över tid,

  • dra slutsatser om alla aktiviteters faktiska effekt och visa korrelationer för hur attityder förändrats, och

  • bygga starka hypoteser om vad som kommer att hända i framtiden, och t o m erbjuda dig att följa upp utfallet med unika och relevanta KPIer?

Ja, då har du nytta av en Gamgi Pitch!

Vi stöttar dig i ditt förarbete – vi bollar relevanta frågeställningar med dig, diskuterar indikatorer som stöttar ditt erbjudande och gör sedan en ögonblicksbild av kundens situation. Vi kan i många fall t o m göra en historisk analys som kan bli ett underlag för ännu djärvare slutsatser.

Skicka oss din epost nedan så hör vi av oss!

    • Du tillhör målgruppen om du vill veta något om någon annan (och dennes universum).

    • Du står ofta inför ett scenario som en uppseendeväckande säljpresentation.

    • Den förberedde vinner!