Varför ringer kunderna?

Stockholm, 18e november, 2020

Med hjälp av [email protected] kan du nu i nära realtid få reda på varför kunderna ringer. Automatisk kategorisering av alla era samtal är här.

Hos kundservice är det många gånger magkänslan som styr ”varför kunderna ringer”. I bästa fall kategoriserar agenten själv vilket ämne samtalet handlade om. Utmaningen är tiden det tar, att olika agenter kategoriserar olika och att man som agent helt enkelt väljer fel kategori. Nu är det slut med det.

[email protected] analyserar samtliga samtal baserat på vad kunderna säger och gör det helt objektivt, oavsett samtal och oavsett om samtalet togs när det börjar kurra i magen. Du följer i din dashboard de kategorier som växer under morgonen, hur långa samtalen, hur långa samtal och hur agenterna hanterar dem. Helt automagiskt. Agenterna kan fokuserar på att ta nya samtal istället för att administrera redan utförda.

Ni skapar själv era kategorier (och underkategorier) som [email protected] ska lyssna efter och får dessutom information om vilka samtal som inte matchar någon givet kategori och förslag på vilka eventuellt nya kategorier som bör skapas.

Med hjälpa av Callity® får ni också ut information om vilka kategorier som gör kunderna mest negativa, liksom vilka agenter som hanterar att vända missnöjda kunder till nöjda kunder på bästa sätt.

Redo att jobba smartare? Kontakta oss här!

Läs mer om Callity här!

Gamgi (Listen now AB) är ett bolag med fokus på att låta slutanvändare dra maximal nytta av den snabbt framväxande AI-teknologin. Genom att koppla sig mot Gamgis Analytics as a Service-plattform Callity® kan företag med ostrukturerat data få tillbaka key metrics och insikter i realtid för både djupanalyser, integration i sina befintliga kundgränssnitt eller genom att ta del av datat och arbeta vidare i Callity® Analyst Interface.

*Callity anonymiserar datat efter varje kunds krav och möter krav som ställs utifrån GDPR.