Reklam? Ja tack – i alla fall den här dagen!

Nyligen var det premiär för AdDay, d.v.s. Annonsördagen 2.0, Sveriges Annonsörers heldag om marknadsföring. Med 42 olika programpunkter om vardera 20-30 minuter på 6 olika scener, på och runt Urban Deli, under 8,5 timme var det nästan mer som en orienteringstävling än ett traditionellt branschevent. Många tider och platser att hålla reda på, lite grand som [...]