Vad ringer kunderna om? Vilka ord är oftast förekommande?

[Callity® noterar vad som sägs i alla samtal och informerar dig om vad kunderna ringer om]