Laddar Evenemang
Detta evenemang har redan ägt rum.

Alla samtal i kundservice och telefonförsäljning går att transkribera till text och all text går att analysera med AI. Genom att arbeta med Artificiell Intelligens ges numera möjlighet att få fram nya affärsinsikter ur all alla kundsamtal och all tillgänglig kundservicedata. Med verkliga case visar Gamgi tillsammans med Loxysoft hur det går till, vad du kan få reda på samt vilka praktiska actions och arbetsprocesser företag i framkant redan tagit!

 

Det rings mängder av samtal varje dag, in till kundservice och ut vid telefonförsäljning, och du mäter förmodligen en hel del där redan. Antalet, längden, samtal per medarbetare osv. Men följer du upp själva innehållet och det kunderna och medarbetarna pratar om? Vi vet ju att samtal med kunder innehåller värdefull affärsinformation värt sin vikt i guld!

 

Nu finns ny metodik för att extrahera ut och systematiskt dra lärdom av varje samtal. Genom att använda ljudfiler från samtal och lägga på en modell som skapar datapunkter i samtalet, går det att beskriva samtalsteman, tonaliteten, kartlägga invändningar, visa på samband mellan samtalslängd, argument och framgång, och i förlängningen skapa underlag för ännu bättre sälj eller kundnöjdhet!

 

På sätt och vis görs det du gjort manuellt hittills, när du haft tid vill säga. Men nu är det istället AI som lyssnar, på allt, hela tiden. Varje enskilt samtal får ett Tonality Score (Tcore) som berättar hur tonaliteten i samtalet och varje agent/säljare får en snabb individuell rating och feedback på argumentation och approach.

 

Med tiden bygger du upp en enorm kunskapsbank om vad era kundmöten handlar om, såsom klagomål eller önskemål, vanliga invändningar samt fungerande motargument. Du kommer hela tiden att ha relevant data som utvecklar era processer och utveckla era kundmöten. Att hela tiden veta vad kunderna säger är vägen till bättre resultat och affärer!

Dela i ditt flöde!