Samtalsanalys med Callity®2024-05-07T08:50:03+02:00

Samtalsanalys med Callity®

Samtalsanalys med AI för din kundservice.

Om du spelar in dina telefonsamtal har vi lösningen för att förstå varför dina kunder ringer.

Skillnaden mellan en analog verksamhet som använder digitala verktyg, och en digitaliserad verksamhet kan beskrivas på många sätt, viktigast är kanske hur modellen för hur nytt data kommer in i arbetsprocesserna ser ut. Data som hela tiden utvecklar processerna. Lärande modeller!

Om steg 1 var att excelrapporter manuellt sammanställdes varje vecka och mailades till berörda, var steg 2 kanske att alla datapunkter sammanställdes automatiskt i en dashboard som fick en framskjuten plats på kontoret.

Men vad är steg 3? Svaret är att alla datapunkter, även de klassiskt analoga, ska fångas upp och konstant skapa underlag för lärande och utveckling. Så låt oss digitalisera allt snack också!

Dashboard visar resultatet av samtalsanalys

Nu snackar vi Kundtjänst, Telemarketing, Support…

Ta alla samtal som rings varje dag. Du mäter förmodligen en hel del där redan. Antalet, längden, samtal/medarbetare… osv. Men själva innehållet då? Vad kan vi lära oss av det?

Hittills har du suttit med och lyssnat för att stämma av att allt är på plats, då och då men för sällan och för få samtal… du famlar i mörker! Tänk istället att alla samtal alltid analyseras fullkomligt konsekvent efter de modeller du tar fram för att få rätt nyckeltal och utveckla din verksamhet.

Om du står för en ljudfil så har vi en modell som skapar nya datapunkter från själva samtalet. Vi kan träffsäkert sammanfatta varje samtal, konsekvent kategorisera dem, beskriva samtalsteman, tonalitet, automatiskt kartlägga invändningar, visa på samband mellan samtalslängd, argument och framgång, och i förlängningen skapa underlag för ännu bättre sälj eller kundnöjdhet!

På sätt och vis gör vi det du gjort manuellt hittills, vi lyssnar, men maskinellt, på allt, och hela tiden!

Vår modell: vi transkriberar alla samtal, varenda sekund, och lägger vårt AI på datat. Efter det får

 • du en sammanfattning som ersätter det manuella loggandet. Så mycket tid över att ägna åt nästa kund!
 • varje enskilt samtal ett Tonality Score (TScore) som berättar hur tonaliteten var egentligen? Glatt? Skeptiskt? Negativt? Oroligt?
 • varje agent/säljare/rådgivare en snabb individuell rating och feedback på argumentation och approach.
 • varje team leader en verktygslåda för att snabbt hitta de bästa samtalen, och dom som behöver lite extra uppmärksamhet.
 • varje verksamhetsutvecklare en ögonblicklig överblick över vad som krånglar just nu och hur man lämpligen allokerar resurserna!

Med tiden bygger du upp en enorm kunskapsbank av de vanligaste invändningarna, de bäst fungerande motargumenten och vägen till bättre resultat och affärer ligger öppen!

Samtalsanalys gör samtalen sökbara.

Samtalsanalys med Callity® är Analytics as a Service

Vi erbjuder dig vårt snabba API för att processa datat i nära på realtid, och ta hem det till ditt befintliga BI-system, eller vårt webbgränssnitt att se och arbeta med utfallet. Du betalar inga fasta avgifter, licenser, användarkostnader osv – bara rörligt i proportion till mängden data du processar, och priset per samtal är blygsamt: ingen slår oss på pris!

Samtalsanalys ger ett TScore för varje samtal - vad tycker kunden?
 • Mät och analysera på teamnivå.

 • Överblicka samtalstonen och bevaka nivåerna.

 • Samla in nyckelorden som beskriver samtalens innehåll – se hur invändningarna varierar

 • Automatisk kategorisering av inkommande samtal.

 • Se datat även på individnivå

 • Fantastiskt underlag för personlig utveckling

På besök hos Kundserviceavisen.no

Automatisk kategorisering

Callity.ai API

Maila oss nedan, eller slå en signal om det ligger närmare för just dig!