Gamgi Konsult

Det blåser på toppen! Inte bara motvind… .

Även med tailwind är det fantastiskt med en co pilot. Trygghet, second opinion, specialistkunskaper, senioritet – vad hade Barack egentligen varit utan Joe?

Och du, du har ju gjort det här en tid nu. Du börjar kunna visan och det har belönat dig med en bra karriär. Du nöjer dig aldrig med engångsinsatser. Du vill förändra saker bestående. Du har flera mål och vill vidare. Nu ska du bara sjösätta nästa projekt och trygga upp med en relevant metodik för att påvisa effekt.

Och där finns Gamgi! Vi skapar tydliga indikatorer på att du gör rätt. Vi översätter dina nya mål till mätbara värden och hittar metoden för att mäta den förändring som du vill åstadkomma. Sedan skapar vi pedagogiska rapporter färdiga för nästa ledningsgruppsmöte eller kick off. Du har aldrig varit bättre förberedd!

Vi är till ditt förfogande; som samtalspartner och bollplank, som utbildare eller föreläsare, som verksamhetskonsult eller varför inte caddie!

En timme då och då, eller en heltid på plats hos dig – allt där emellan är också möjligt!

Hör av dig så bokar vi första mötet!

    • Tänk PT för din karriär!

    • Ingen behöver få veta något… lovar!