Vi är Gamgi!

Tres amigos med olika bakgrund och samma vilja; att få sprida databaserade insikter och klokskap som gör hjältar av våra kunder!

Tomas Tysén
Tomas TysénCo-founder/CTO
Intresserad och passionerad av teknik.
Andreas Wiberg
Andreas WibergCo-founder/CDO
Nyfiken, uppkopplad och framåtlutad.
Talar Internet flytande.
Pär Warg Wiklundh
Pär Warg WiklundhCo-founder/CEO
Ointresserad av teknik – men intresserad av vad tekniken kan göra för affären.

Gamgis kompetensgrupp

Numera uträttar man ingenting utan sitt nätverk. Och runt omkring oss i Gamgi har vi massor av spetskompetenser som precis som vi specialiserat sig på olika verksamhetsområden. Nedan berättar vi om vår kompetensgrupp som hjälper oss att se hur vår metodik kan komma i användning i nya sammanhang.

Johan Axell
Johan AxellSenior Konsult
Johan erbjuder konsulttjänster i gränslandet mellan affärsutveckling, kommunikation och personlig utveckling. Han har en betydande erfarenhet av den offentliga sektorn efter mer än 20 års erfarenhet som kommunikationschef inom statliga bolag och myndigheter samt som Vd för SKL Kommentus Media AB med försäljning av produkter och tjänster till kommuner och landsting. Vill du göra affärer inom offentlig sektor så ska du kontakta Johan.

Är det något som Johan förstår sig på så är det de processer som får människor i offentlig sektor att ta till sig den pågående digitaliseringen och vad som driver dem, eller snarare, vad som hindrar dem att ta till sig digitaliseringens nya verktyg. Johan är noga med att peka på att digitaliseringen är en integrerad del av verksamheten, inte en isolerad digital strategi som hanteras på sidan om.

När Johan arbetar med personlig utveckling är det mest centrala att individen skaffar sig insikt om sitt eget beteende och insikter om sin omvärld. Så är det också med team och organisationer – alla behöver utveckla insikterna om sig själva och hur omvärlden ser på t ex företaget. Det kryllar av stora mängder öppna data i t ex sociala medier som enkelt kan skördas och analyseras med metoden som Gamgi tillhandahåller. Det är enkelt och det är kostnadseffektivt. Offentliga organisationer har ibland en övertro på att de med kommunikation ska förbättra sin image eller öka kunskapen hos medborgaren. Om kommunen, landstinget eller myndigheten gjorde en ordentlig analys i samarbete med Gamgi så skulle vård, skola och omsorg drivas på ett helt annat sätt än idag.

Mats Rönne
Mats RönneSenior Konsult
Mats har lång erfarenhet av internationell varumärkesutveckling, marknadsföring och kommunikation från olika ledande roller på såväl kundsidan, hos bl. a. Ericsson, Bonnier, Electrolux, Skanska och Readly, och en rad olika reklam- och mediebyråer. Mats har även varit ordförande för Sveriges Annonsörer och var med och grundade effekttävlingen 100-wattaren.

Idag är Mats fristående seniorrådgivare inom marknadsföring, varumärken och kommunikation, och arbetar både tillsammans med olika konsultgrupper och direkt mot olika uppdragsgivare. Med sin långa och breda erfarenhet har han arbetat med de flesta typer av frågeställningar och projekt, allt från analys och strategi till operativ implementering och utvärdering.

Några av de områden där Mats anlitas idag är bl.a.

– Varumärkesstrategi och -utveckling
– Kund- och målgruppsanalys
– Positionering och strategisk budskapsutveckling
– Effektmätning, -redovisning och analys av marknadskommunikationsinsatser
– Kommunikationsplanering och medieanalys
– Utbildning och intern kompetensutveckling inom marknadsföring, varumärken och kommunikation

Maria Westman
Maria WestmanSenior Konsult
Maria är en erfaren, engagerad och kreativ ledare inom marknadsföring, content management, kommunikation och media. Hon har ett stort intresse för förändringsarbete och affärsutveckling – och även en passion för hälsa och träning.

Genom åren har Maria haft många arbetsledande roller och suttit i ledningsgrupper. Utifrån ett stort fokus på både ledarskap och medarbetarskap har Maria jobbat med strategisk kommunikation, både internt och externt.

Kopplat till förändringsarbeten så har Maria alltid fokus på digital utveckling i sin seniora rådgivning med till exempel arbeten inom employer branding, content marketing, kanalstrategier, konceptutveckling och produktioner i olika kanaler.

Maria är också lärare på IHM Business School i Content & Marketing Management, samt ofta anlitad föreläsare och presentatör. Hon är dessutom ordförande i Swedish Content Agencies och nätverksledare för Content Marketing nätverket, Marknadsföreningen i Stockholm.

Roberto Picornell
Roberto PicornellSenior Konsult
Över 30 års erfarenhet av ledarskap, försäljning och ”Change Management”. Utvecklar strategier och affärsprocesser kopplat till beteendeförändringar.

Mänskligt beteende har stor inverkan på företagets resultat. Om vi kan klargöra och veta vad vi vill ha från ett beteendemässigt perspektiv ökar vi vår förmåga att uppnå bättre resultat.

Mitt arbete är utgår Organizational Behaviour Management (OBM), en tillämpad beteendeanalys som använder principer för att förstå och påverka beteende i system och organisationer. Syftet är bland annat att förbättra prestationer, effektivisera ledarskap eller att skapa säkra och trygga arbetsplatser.

Genom att använda BPI (Behavior Performance Indicators) som mäter önskvärda beteenden kombinerat med de mest sofistikerade metoder som finns tillgängliga på marknaden hjälper vi företag. Vi vet hur du kopplar dina strategier och mål till dina nyckelbeteenden som gör skillnad i en förändring och/eller utvecklingsprocess.

Några av de utmaningar som vi samtalar och utvecklar tillsammans med våra kunder är:
– Vår förändring som inte fått önskat resultat
– Vår strategi når inte våra medarbetare
– Vi måste utveckla våra ledare
– Vi behöver sälja mer, hur?
– Vi behöver öka utveckla vår service, hur?
– Vi behöver minska kostnaderna som påverkas av prestationen från vår personal!

Per Sjöblom
Per SjöblomSenior Konsult
Många företag tar idag stora ekonomiska beslut på dåliga underlag.

De flesta företagen lägger alldeles för mycket tid och resurser på att göra budgetar och prognoser. Budgetar och prognoser som inte känns relevanta, som inte hjälper chefer att styra företaget och som inte skapar insikter om vad det är som ökar vinsten.

Per har över tjugo års erfarenhet av ekonomisk rapportering, analys och styrning. Han startade för några år sedan Seaflower Consulting och hjälper företag att förstå, förenkla och förtydliga. Att skapa insikter hos ledningen och hos chefer om vad som driver tillväxt och lönsamhet.

Den ökande tillgången till information kombinerat med Gamgis sätt att hitta, tolka och presentera informationen skapar helt nya förutsättningar för företag att göra bra beslutsunderlag och att göra snabbare och mer användbara prognoser.

Per har sin bakgrund i olika ledande befattningar inom ekonomi från företag i branscher som transport, IT, Energi och fastighet. Erfarenhet från små och stora företag. Såväl startups som internationella koncerner.

Tommy Öberg
Tommy ÖbergSenior Konsult
Driver eget företag sedan augusti 2017 inom sponsring och försäljning, både operativt och rådgivande. Målgruppen och uppdragen är ligger hos rättighetsinnehavare, medelstora – och mindre företag.

Kort historik:
Tommy har en lång bakgrund inom försäljning, ledarskap och sponsring. De senaste 9 åren har Tommy arbetat med sponsring både inom försäljning och som köpare.
Erfarenheten kommer även från flera olika branscher inom, media, data – och tv spel (gaming), IT, Träningsutrustning, Telecom, hotell, elitklubbar, sporthandeln.

Tommy ser stora möjligheter att kunna erbjuda företag och rättigheter ett sådant vasst koncept som Gamgi är gällande omvärldsbevakning, analys och marknadsinsikter, vilket innebär att när företaget t.ex. ska välja vilken eller vilka rättigheter man vill satsa på så kan vi här veta och ta reda på all viktig fakta för att kunna ta beslut.

För rättigheter är detta koncept alldeles ypperligt att använda t.ex. när man ska presentera för en partner/sponsor vad målgruppen m.fl. tycker om sponsorskapet, vad är bra, vad är mindre bra, hur uppfattas ni jmf med konkurrenter m.m.

Kurt Larsson
Kurt LarssonSenior Konsult
Kurt är Utbildningskonsult och Executive coach med kunder i London och Stockholm. Han har tidigare arbetat med försäljning och service i drygt 20 länder i många år.

Han är belönad med flera toppförsäljningspriser och har de senaste 20 åren drivit sin utbildningsfirma, Expanding Understanding, med workshops, seminarier och coachning när det gäller försäljning, ledarskap och service. Primärt fokus ligger på medveten och effektiv användning av vårt viktigaste kommunikationsverktyg, kroppen och kroppsspråket.

Han har skrivit tre böcker: ”Sensational Presentation Skills”, ”Mastering Agility, Successfully Navigating Uncertainty” och ”Conscious Body Language, Your Most Sensational Soft Skill” som finns som gratis download!

Han är också styrelsemedlem i Catalyst Acquisition Group International AB.

Ditt namn här?
Ditt namn här?Senior Konsult
Ett nätverk som slutar att växa slutar att leva. Vi vill alltid knyta nya kontakter och välkomnar dig till denna grupp av grymma seniorkonsulter, om du
– har dokumenterad spets på ett område som kompletterar gruppen
– ser potentialen att ta med dig Gamgis approach till dina kunder
– vill aktivt bredda ditt nätverk och ser vår kompetensgrupp som en exklusiv möjlighet att ta nästa steg.

Maila till [email protected], eller pinga oss på LinkedIn – så syns vi kanske nästa gång gruppen samlas!

Gamgis Advisory Board

Några gånger per år träffas ett exklusivt gäng över en salladsskål och… ibland en annan skål. Vi har nämligen turen att kunna vända oss till några av industrins mest rutinerade och meriterade personer med våra mest krångliga frågor. Transparensen, tydligheten i bollandet och åratal av erfarenhet skapar ett samtalsklimat som hjälper oss oerhört!

Inom kort börjar vi presentera vår Advisory Board här – kom tillbaka, det kommer att vara värt det!