Vår policy för personuppgifter

Vi bryr oss om din personliga integritet
Listen Now AB, nedan Gamgi,  har största respekt för din integritet och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi är därför tydliga och öppna med vilken data vi samlar in och varför vi gör det. Vi kommer alltid att informera om vilka uppgifter vi samlar in, varför vi gör det och hur dessa används. I detta dokument beskriver vi även hur du kan ha kontroll över dina egna uppgifter och hur du kan kontakta oss.

Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder Gamgis webbplats, nyhetsbrev och tjänster som Gamgi marknadsför. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av din information i enlighet med denna personuppgiftspolicy. Genom att lämna information via webbplatsen, ger du också ditt samtycke till vidare hantering av personuppgifter som beskrivs nedan.

De personuppgifter vi samlar in
Gamgi inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig som är kund. Vi är transparenta avseende hur vi samlar in och behandlar personuppgifter. Exempel på personuppgifter vi kan samla in är ditt namn och kontaktuppgifter till dig så som mobiltelefonnummer, e-postadress eller fysisk adress. Gamgi samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga, relevanta för det ändamål de är avsedda för.

I normala fall samlar vi och hanterar in dina personuppgifter när du

 • anlitar oss,
 • anmäler dig till vår prenumerationstjänst för nyhetsbrev m.m.,
 • svarar på enkäter och deltar i undersökningar,
 • anmäler ditt intresse för anställning hos oss
 • besöker vår webbplats inklusive, men inte begränsat till, trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt t.ex. den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket.
 • besöker något av våra kontor, söker kontakt med oss i övrigt eller på annat sätt kommer i kontakt med oss.

Insamling med cookies och ditt uttryckliga samtycke
När du besöker vår webbplats informerar vi också om vårt användande av besöks- och analyscookies. Väljer du att surfa vidare samtycker du till att Gamgi får lägga en så kallad cookie på din dator. Denna cookie kommer att följa dig och ditt surfbeteende i syfte att kunna erbjuda dig anpassad kommunikation som baseras på din historik och ditt beteende. Vi kan även samla in teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, din IP-adress, geografisk position och historik över de sidor du besökt i syfte att kunna bättre anpassa och utveckla vår webbplats och vår marknadsföring.

I enstaka fall kan vi begära ditt uttryckliga samtycke. Då ombeds du att klicka på en knapp eller kryssa i en kryssruta där det står ”Jag samtycker”. Då samtycker du t ex till att de personuppgifter som ditt namn, telefonnummer och e-postadress som du fyller i på olika platser på denna webbplats får användas i marknadsföringssyfte för den tjänst som exponeras i anslutning till där du ombeds fylla i dina personuppgifter.

Hur vi använder insamlad information
Gamgi behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

 1. För att fullgöra beställningar av tjänster via de plattformar som erbjuds av Gamgi.
 2. Möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt t.ex. nyhetsbrev.
 3. Uppgifter om beställning av tjänst lagras och analyseras, samt ligger till grund för erbjudanden samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär.
 4. För att kunna administrera kundprofiler, genomföra analyser
 5. För systemadministration och för att ta fram statistiska data om våra användares beteende och mönster men detta identifierar ingen enskild person utan sker på aggregerad nivå.
 6. För att genom analys av ditt beteende på våra webbplatser och app utveckla, leverera och förbättra våra produkter och tjänster.
 7. För att skicka dig information och marknadsföring via SMS, e-post, app, push eller andra digitala kontaktvägar såsom t.ex. sociala medier då du har en aktiv kundrelation med oss;
 8. För att kontakta dig via app, SMS, e-post eller post om andra erbjudanden, kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig, observera att du när som helst kan tacka nej till denna marknadsföring.
 9. För att kunna ge dig relevanta rekommendationer, erbjudanden och anpassade tjänster baserat på vad andra med liknande beteendemönster har intresserat sig för, vad du har valt för tjänst, tittat på och visat intresse för.
 10. För att hjälpa oss att utveckla vår webbplats och app att vara mer användbara och för att förbättra din användarupplevelse av de plattformar som erbjuds via Gamgi genom att kunna anpassa visningen av tjänsterna till den enhet som används.
 11. För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer.

Information som kan lämnas ut
Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster, t.ex. analys, distribution eller andra tjänster för att upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Gamgi samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA.

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter
I och med att du lämnar uppgifter till Gamgi ger du din tillåtelse till att Gamgi registrerar och lagrar uppgifter om vilken tjänst köpt samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling kommer Gamgi att hänvisa till uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse eller samtycke. Om Gamgi använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan. Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss, för kontaktuppgifter se stycket Så kontaktar du oss.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Gamgi kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är kund hos oss.  I marknadsföringssyfte används inte information som är äldre än 3 år. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs så pga andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter och val
Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Gamgi kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss (för kontaktvägar se stycket Så kontaktar du oss). Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta Gamgi eller så kan du höra av dig till Datainspektionen, datainspektionen@datainspektionen.se.

Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att klicka på ”avsluta prenumeration” i e-post och SMS kommunikation som vi skickar dig. Du är alltid välkommen att kontakta vårt Dataskyddsombud via e-post, personuppgifter@gamgi.se för att få hjälp att tacka nej till vår kommunikation.

Du kan, en gång per år kostnadsfritt, erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett s.k. registerutdrag från Gamgi.

Länkar till andra webbplatser
I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Gamgi saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Gamgi ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Så kontaktar du oss
För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

Gamgi, by Listen Now AB
Solstigen 34
131 46 Nacka

E-post: personuppgifter@gamgi.se

Dataskyddsombud: Andreas Wiberg

Denna integritetspolicy gäller från och med 2018-05-25