Nyligen var det premiär för AdDay, d.v.s. Annonsördagen 2.0, Sveriges Annonsörers heldag om marknadsföring. Med 42 olika programpunkter om vardera 20-30 minuter på 6 olika scener, på och runt Urban Deli, under 8,5 timme var det nästan mer som en orienteringstävling än ett traditionellt branschevent. Många tider och platser att hålla reda på, lite grand som ”reklam-Almedalen på en dag”, och dessutom många intressanta saker samtidigt. Ofta blev resultatet att man skulle vilja vara på flera ställen samtidigt (”IRL multi-screening”, eller snarare ”mulit-scening”). Men eftersom detta ännu inte är möjligt infann sig ibland känslan av ”valde jag rätt presentation nu – tänk om någon av de punkter jag valde bort är än mer intressant?”. Och dessutom, åtminstone om man har varit verksam så länge som jag, ett tillfälle att hälsa på mängder av branschkollegor, utbyta lite erfarenheter och planera in en och annan vårlunch.

Sveriges Annonsörer hade utsett trendspanare som sammanfattade ”the best of AdDay” några gånger under dagen. Tyvärr hade jag inte möjlighet att lyssna på just dessa pass (se där dilemmat med många intressanta programpunkter samtidigt). Att sammanfatta intrycken när man bara sett en bråkdel av innehållet blir därmed per definition en personlig tolkning än ett samlat betyg av hela dagen.

Ett sätt att få en bredare bild av dagen skulle naturligtvis kunna vara att fråga andra deltagare vad de tyckte. Alla som jag träffade på Urban Deli verkade gilla upplägget, men självklart är det en fördel att få en bättre kartläggning, och helst utan att fråga varje enskild besökare. Sveriges Annonsörer valde att låta Gamgi testa utfallet, och lyssnade av kommentarerna på nätet under maj månad..

Resultaten visar sig vara mycket positiva. Totalt gjordes det 200 inlägg om AdDay 2017 i sociala medier och redaktionellt, och dessa hade en samlad räckvidd på 970 000 personer. Majoriteten av inläggen (65%) gjordes på Twitter, följt av Instagram (20%), och sammantaget representerade hela 98% av alla inläggen positivt värderade kommentarer. Enligt Gamgi är volymen i linje med motsvarande branschevent, men andelen positiva är något högre än för de andra eventen. Värt att komma ihåg är att det är de positiva och negativa som tenderar att kommentera och diskutera, medan de neutrala (som inte är missnöjda, men inte heller särskilt nöjda) sällan hörs. Sammantaget ger detta en Reputation Score (RepS) på 98, vilket ju är nästan så nära max (=100) man kan komma. Knappt hälften av inläggen (48%) kommer från besökare och media, vilken också är en högre andel än för många andra liknande event.

Det man delar handlar främst om att inspireras (48%) och därefter om de olika talarna (42%). De talare och bolag som omnämns mest är framför allt Hope (Åsa Sånemyr), Åhléns (Lisa Söderquist) samt NCC (Ingela Jerat, om B2B i sociala medier) – triss i damer således. Dessutom ligger Tourn högt med sin matinspirationstävling @tournunicorn på Instagram.

Det är alltid spännande när någon vågar testa ett nytt koncept – vilket gäller både AdDay och Gamgi. Själva idén med många men korta parallella dragningar är inte ny i sig, men spännvidden av innehåll och presentatörer imponerar ändå. Allt var inte perfekt (att garderoben var längst in och längst ner i lokalen var t.ex. inte helt optimalt), och som på de flesta event är vissa presentationer lite mindre givande än andra, men detta är småsaker i det stora hela. Syftet med AdDay var att inspirera, och det verkar Sveriges Annonsörer ha lyckats med. Eftersom betyget är så positivt kan vi kanske även kalla dagen för GladDay för alla oss i branschen.