Laddar Evenemang
Detta evenemang har redan ägt rum.

Alla samtal i kundservice och telefonförsäljning går att transkribera till text och all text går att analysera med AI. Genom att arbeta med Artificiell Intelligens ges numera möjlighet att få fram nya affärsinsikter ur all alla kundsamtal och all tillgänglig kundservicedata. Med verkligt case visar ett mediebolag, Gamgi och Loxysoft hur det går till, vad du kan få reda på samt vilka praktiska actions och arbetsprocesser företag i framkant redan tagit!

I Kontaktas första webinar om AI analys av kundsamtal presenterade vi tekniken som möjliggör nya sätt att mäta och analysera alla samtal som tidigare varit omöjligt för en människa att göra.

I del två visar vi hur det går till i verkligheten, på vilket verktygen används i kundservice och hur de används i den operativa vardagen av coacher och medarbetare.

Kundcase från mediabolag – Praktiskt handhavande av verktyg och innehåll i kundsamtal!
I webinaret presenteras ett kundcase från ett mediabolag som visar hur AI används konkret i den dagliga operativa verksamheten och hur används affärsinsikterna strategiskt. Caset visar direkt ur verkliga data och hur dashboards kan visa hur olika trender och förändringar påverkar coachning av agenter samt hur de samlar helt ny kunskap för betydligt snabbare kunna onboarda ny personal och vidareutveckling av befintlig.