Gamgi Callity®2021-06-09T00:28:11+02:00

Projektbeskrivning

Callity®

Add some AI to your Customer Service!

Om du spelar in dina telefonsamtal har vi lösningen för att extrahera ut och systematiskt dra lärdom av varje samtal.

Skillnaden mellan en analog verksamhet som använder digitala verktyg, och en digitaliserad verksamhet kan beskrivas på många sätt, viktigast är kanske hur modellen för hur nytt data kommer in i arbetsprocesserna ser ut. Data som hela tiden utvecklar processerna. Lärande modeller!

Om steg 1 var att excelrapporter manuellt sammanställdes varje vecka och mailades till berörda, var steg 2 kanske att alla datapunkter sammanställdes automatiskt i en dashboard som fick en framskjuten plats på kontoret.

Men vad är steg 3? Svaret är alla datapunkter, även de klassiskt analoga,  ska fångas upp och hela tiden skapa underlag för lärande och utveckling. Så låt oss digitalisera allt snack också!

Nu snackar vi Kundtjänst, Telemarketing, Support…

Ta alla samtal som rings varje dag. Du mäter förmodligen en hel del där redan. Antalet, längden, samtal/medarbetare… osv. Men själva innehållet då? Vad kan vi lära oss av det?

Hittills har du kanske suttit med och lyssnat, då och då, för att stämma av att allt är på plats, men här finns ännu mer att göra!

Om du står för en ljudfil så har vi en modell som skapar nya datapunkter från själva samtalet. Vi kan träffsäkert kategorier varje samtal, beskriva samtalsteman, tonalitet, automatiskt kartlägga invändningar, visa på samband mellan samtalslängd, argument och framgång, och i förlängningen skapa underlag för ännu bättre sälj eller kundnöjdhet!

På sätt och vis gör vi det du gjort manuellt hittills, vi lyssnar, men maskinellt, på allt, och hela tiden!

Vi transkriberar alla samtal och lägger vårt AI på resultatet. Efter det får

 • varje enskilt samtal ett Tonality Score (TScore) som berättar hur tonaliteten var egentligen? Glatt? Skeptiskt? Negativt? Oroligt?
 • varje agent/säljare en snabb individuell rating och feedback på argumentation och approach.
 • varje team leader en verktygslåda för att snabbt hitta de bästa samtalen, och dom som behöver lite extra uppmärksamhet.
 • varje verksamhetsutvecklare en ögonblicklig överblick över vad som krånglar just nu och hur man lämpligen allokerar resurserna!

Med tiden bygger du upp en enorm kunskapsbank av vanliga invändningar, fungerande motargument och vägen till bättre resultat och affärer ligger öppen!

Maila oss nedan, eller slå en signal om det ligger närmare för just dig!

  • Mät och analysera på teamnivå.

  • Överblicka samtalstonen och bevaka nivåerna.

  • Samla in nyckelorden som beskriver samtalens innehåll – se hur invändningarna varierar

  • Automatisk kategorisering av inkommande samtal.

  • Se datat även på individnivå

  • Fantastiskt underlag för personlig utveckling

  Webinar – kundcase

  Automatisk kategorisering

  Räkna ut besparingen

  Callity.ai API

  Callity.ai API